FÖRENINGEN SOM STÖTTAR ENSAMKOMMANDE UNGDOMAR I NYKÖPING OCH OXELÖSUND MED OMNEJD

VÄLKOMMEN

I samband med flyktingvågen 2015-2016 anlände många ensamkommande barn till Nyköping och närliggande områden. De flydde från krig och förföljelse och sökte asyl. 

Efter att ha bott på HVB-hem den första tiden efter ankomsten blev de antingen uppskrivna i ålder eller fyllde arton år av sig själva. Det innebar att de plötsligt räknades som vuxna!

De skulle omedelbart flyttas till asylboenden på andra orter i landet och plötsligt förlora sina nya vänner och sin påbörjade skolgång. De förväntades plötsligt klara av allt som en vuxen infödd svensk ska klara. T ex ordna bostad, klara av skolgång i en helt ny miljö, sköta myndighetskontakter m m. Vi var då många vuxna som bara inte kunde låta det ske. Vi gick ihop för att hitta boendelösningar, skolhjälp, myndighetskontakter, vardagshjälp, trygghet m m. 

Livboj18 bildades 2017. Målet var att ungdomarna skulle kunna gå kvar i skolan, att de skulle bli trygga och goda samhällsmedborgare.

 

Nu skriver vi 2022. Under åren som förflutit sedan Livboj18 bildades har det hänt mycket! 

Bostadssituationen är nu långsiktigt löst för de flesta, många har ett fast arbete, körkort och har etablerat sig i samhället som ansvarstagande och skötsamma medborgare. Några har fortfarande en väg att gå.

Livboj18 har uppfyllt sina mål.

Därför kommer föreningen att avsluta sin verksamhet under 2023.  

Vi vill tacka alla som på olika sätt har varit en del i vårt viktiga arbete 

Vi är också tacksamma för stödet vi har fått från en lång rad olika organisationer såsom Svenska Kyrkan, Röda Korset, Rädda Barnen, Öppen Hand och olika arbetsgivare. 

Tack!

AKTUELLT

Måndagscafeet
Efter att ha varit stängt under pandemin kunde vi äntligen öppna Måndagscaféet igen den 9 augusti. Vi träffas varannan måndag jämna veckor mellan kl 16 – 20 (ungefär). Vi lagar mat tillsammans, spelar spel, umgås och hjälper med rådgivning runt ansökningar till Migrationsverket, CV-skrivande och att söka jobb med mera. Välkommen!