FÖRENINGEN SOM STÖTTAR ENSAMKOMMANDE UNGDOMAR I NYKÖPING OCH OXELÖSUND MED OMNEJD

VÄLKOMMEN

I samband med flyktingvågen 2015-2016 anlände många ensamkommande barn till Nyköping och närliggande områden. De flydde från krig och förföljelse och sökte asyl. 

Efter att ha bott på HVB-hem den första tiden efter ankomsten blev de antingen uppskrivna i ålder eller fyllde arton år av sig själva. Det innebar att de plötsligt räknades som vuxna!

De skulle omedelbart flyttas till asylboenden på andra orter i landet och plötsligt förlora sina nya vänner och sin påbörjade skolgång. De förväntades plötsligt klara av allt som en vuxen infödd svensk ska klara. T ex ordna bostad, klara av skolgång i en helt ny miljö, sköta myndighetskontakter m m. Vi var då många vuxna som bara inte kunde låta det ske. Vi gick ihop för att hitta boendelösningar, skolhjälp, myndighetskontakter, vardagshjälp, trygghet m m. 

Livboj18 bildades 2017. Målet var att ungdomarna skulle kunna gå kvar i skolan, att de skulle bli trygga och goda samhällsmedborgare.

 

Nu skriver vi 2022. Under åren som förflutit sedan Livboj18 bildades har det hänt mycket! 

Bostadssituationen är nu långsiktigt löst för de flesta, många har ett fast arbete, körkort och har etablerat sig i samhället som ansvarstagande och skötsamma medborgare. Några har fortfarande en väg att gå.

Livboj18 har uppfyllt sina mål.

Därför kommer föreningen att avsluta sin verksamhet under 2023.  

Vi vill tacka alla som på olika sätt har varit en del i vårt viktiga arbete 

Vi är också tacksamma för stödet vi har fått från en lång rad olika organisationer såsom Svenska Kyrkan, Röda Korset, Rädda Barnen, Öppen Hand och olika arbetsgivare. 

Tack!

AKTUELLT

Medlemmar och ungdomar från Livboj18 deltog den 2 augusti i manifestationen ”nu får det vara nog”. Det är ett nationellt nätverk som kämpar för permanenta uppehållstillstånd till alla afghaner här i Sverige och för en human flyktingpolitik. Med svarta paraplyer visar man i stad efter stad en sorg över afghanska ungdomar som utvisats till det land de flytt ifrån eller som själva har flytt vidare till andra länder i Europa. 
 

Måndagscafeet 

Måndagscafeet avslutades i juni, ett stort tack till Nyköpings församling som upplåtit lokaler under flera år. Nu kommer vi att hålla fortsatt kontakt på andra sätt istället.